Wednesday, June 20, 2012

Pendidikan Moral MPW 1153/2153 UMTECH

Salam sejahtera semua... Mohon kebenaran untuk saya upload gambar aktiviti anda pada semester Februari 2012. Walaupun banyak lagi gambar yang diberikan saya hanya poskan beberapa koleksi ini sahaja. Terima kasih kepada semua dalam menyiapkan tugasan anda. Diharapkan ia memberikan satu lagi pengalaman dalam sesi pembelajaran anda di universiti.


No comments: